Прессъобщение

Начало » Новини
06 Октомври 2021 Днес, 6 октомври 2021 г., Съветът за електронни медии разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио.

СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/ 18.10.2016 г., отговарят всички кандидати.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат: Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко Димитров, Иво Тодоров и Светослав Костов.