Позиция на СЕМ

Начало » Новини
02 Февруари 2022
Съветът за електронни медии намира за обезпокоително масовото и безкритично разпространение от медиите на видеоклип, заснет в болница във Враца.
Съветът апелира към спазване на етичните правила при отразяването на човешки трагедии. Сензация, създадена от драма и болка, е далеч от журналистически професионализъм и морал. Всеки човек има право на лична неприкосновеност, която сме длъжни да уважаваме.
СЕМ, в рамките на своите правомощия, следи случая и при нарушения на Закона, ще предприеме съответните действия.