Съобщение

Начало » Новини
09 Март 2022
На свое заседание, проведено на 09 март 2022 година, Съветът за електронни медии взе решение за фокусирано наблюдение за отразяването на военния конфликт в Украйна в актуално-публицистичните предавания в програмите на БНТ1 и Хоризонт на двете обществени медии