Съвместно комюнике

Начало » Новини
25 Ноември 2022
СЪВМЕСТНО КОМЮНИКЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕДИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН
СОФИЯ, 23-25 НОЕМВРИ 2022 Г.

По покана на Съвета за електронни медии (СЕМ) от 23 до 25 ноември в София се проведе първата Международна конференция на медийните регулатори на страните от Балканския регион. Във форума взеха участие представители от АЛБАНИЯ, ГЪРЦИЯ, КОСОВО, ЧЕРНА ГОРА, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РУМЪНИЯ, СЪРБИЯ, ТУРЦИЯ и гост-лектори от ИТАЛИЯ, КАТАЛУНИЯ (ИСПАНИЯ) и МОЛДОВА. Конференцията откри председателят на СЕМ Соня Момчилова с думите: „Вярвам, че срещата ни ще бъде ползотворна и ще ни даде отговори на много въпроси, пред които сме изправени и чието решение ще е от полза за хармонията и нормализирането на медийната среда, регулирането на която е все по-деликатна и сложна дейност“. Онлайн поздравление към форума отправи и Любош Куклиш, EPRA (European platform of regulatory authorities).

Историята, спецификите и дейността на българския регулатор представи г-жа Симона Велева, доктор по конституционно право, член на СЕМ. Всеки от участниците запозна накратко присъстващите с особеностите при конституирането, състава, финансирането, правомощията и предизвикателствата пред регулаторните органи в своите страни. Как работи наблюдаващият екип в СЕМ и спецификите на мониторинга представи Зорница Гюрова, директор на звеното за мониторинг в СЕМ.

В панела „Изкуственият интелект в регулацията – предимства и рискове“, модериран от д-р Габриела Наплатанова, член на СЕМ, се обсъдиха възможностите за противопоставяне на дезинформацията и езика на омразата с помощта на технологиите. Гост-лекторите Моника Рюис от каталунския регулатор и Дениз Гюлер от турския регулатор споделиха опит за работа с изкуствен интелект в подбора на информацията и мониторинга. Владимир Петков (CEO Identix) презентира възможностите на изкуствения интелект в борбата с езика на омразата, а специалистът по киберсигурност Ясен Танев постави акцент върху етичните аспекти. Заместник-министърът на електронното управление Благовест Кирилов посочи пред медийните регулатори, че за използването на изкуствения интелект в борбата с дезинформацията е необходима активна държавна подкрепа и разработване на стратегия за неговото внедряване.

„Дезинформация и медийна грамотност – проблеми и решения“ е панелът, модериран от Пролет Велкова, член на СЕМ, в който се представиха проектите на БНТ - „МеГра“ (Надя Обретенова) и на БНР - Factcheck (Николай Петров), като възможност за противопоставяне на фалшивите новини от обществените медии. За противодействието на дезинформацията и опита в работата за повишаване на медийната грамотност разказаха в презентации и проф. Георге Плиос, член на гръцкия регулаторен орган, Йетон Мехмети от Косово и Емилия Яневска от Северна Македония.

В третия панел „Регионални особености на регулацията и съвременни предизвикателства“, моделиран от д-р Симона Велева, член на СЕМ, се разгледаха две особено важни теми. По първата „Предизвикателствата пред медийния регулатор в условията на военен конфликт в непосредствена близост до страната“ Орест Дабиджа, член на молдовския регулаторен орган, сподели опитът на страната. Гостът Франческо Ди Джорджи представи практиката на Италия по отношение на търговското слово за хазарт.  В резултат на въведената абсолютна забрана на рекламата на хазарт в страната, медийният регулатор е изправен пред решаване на редица казуси, като интерес предизвика съдебната практика по тях. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов информира за дейността на агенцията във връзка с хазарта, като акцентира върху доброто сътрудничество със СЕМ, довело до налагане на санкции за непозволена реклама на хазарт.

По време на форума участниците обмениха ценни мнения и опит и потвърдиха желанието си да работят за насърчаване и сближаване на връзките и сътрудничеството между страните от Балканския регион по темите и процесите, свързани с предизвикателствата пред медийната регулация, които динамиката на съвременните процеси определят. Участниците се обединиха около идеята да продължат сътрудничеството си и в бъдеще, като конференцията в София поставя началото на следващи, редовни срещи. Медийна платформа ще подпомага обмена на информация, сигнали и добри практики.