Прессъобщение

Начало » Новини
12 Декември 2022
КРЪГЛА МАСА ОТНОСНО ТЪРГОВСКОТО СЛОВО ЗА ХАЗАРТ
 
Съветът за електронни медии организира кръгла маса на тема „Търговското слово за хазарт в медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове“ на 13 декември 2022 г. от 11:00 часа.
Срещата е продължение на инициирания разговор между Съвета и Националната агенция за приходите (НАП), поставен с подписването на Меморандум за сътрудничество между СЕМ и НАП през м. август тази година и продължен по време на Международната конференция на регулаторите от Балканския регион през м. ноември в София. В кръглата маса ще се включат представители на Национална агенция за приходите, на доставчиците на медийни услуги и на организаторите на хазартни игри.
Срещата ще се проведе в заседателната зала на Съвета за електронни медии и може да бъде проследена в реално време на следния линк:
https://us06web.zoom.us/j/85831604134