20-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулатори поглеждат в бъдещето - от прилагането на DSA до въвеждането на EMFA - 21.12.2023 г.

Начало » Новини
21 Декември 2024
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 21 декември 2023 г.

20-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулатори поглеждат в бъдещето - от прилагането на DSA до въвеждането на EMFA

На 14 декември членовете на ERGA се събраха на второто за годината пленарно заседание на Групата, за да направят преглед на дейността ѝ през 2023 г. и да подготвят работата за следващата година. Това беше повод да се направи преглед на обширната дейност, извършена от ERGA в различни области и да се обмислят приоритетите на ERGA за следващата година.

През 2023 г. продължи транспонирането и прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, започна да влиза в сила Законът за цифровите услуги (DSA), а укрепеният Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията показа своето въздействие. Европейските съзаконодатели участваха в преговорите по Европейския акт за свободата на медиите (EMFA) и по Регламента относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама, като преди края на годината постигнаха политически споразумения и по двете досиета.

Новите правни актове ще влязат в сила през 2024 г. В отражение на тези събития, ERGA предварително прие амбициозна работна програма за 2024 г., която беше допълнително обсъдена на пленарната сесия, гледайки напред към предстоящата година. През 2024 г. ERGA ще посвети подгрупи съответно на прилагането на ДАВМУ, EMFA и укрепения Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, като същевременно ще посвети допълнителна подгрупа на прилагането на DSA, DMA и на трансграничното регулаторно сътрудничество, чието значение ще бъде от първостепенно значение, съгласно новата правна рамка. Група за действие ще се занимава с медийната грамотност, а Група за комуникации ще се занимава с външната комуникация и за първи път ще изготвя годишен доклад на Групата.

Представителите на Аудиовизуалния съвет на Молдова (АС) и на Националния съвет за телевизионно и радиоразпръскване на Украйна (NRADA) бяха приветствани за първи път на пленарно заседание на ERGA, след като съвсем наскоро се присъединиха към ERGA като наблюдатели.

Джакомо Ласорела, председател на Италианския регулаторен орган AGCOM, който беше избран за председател на ERGA за втори мандат през 2024 г., заяви, че „след като Европа започна безпрецедентен законодателен преглед, за да отговори на предизвикателствата на цифровата трансформация, в медийния сектор се извършва регулаторна революция.  ERGA и националните регулаторни органи в областта на аудиовизията са готови и напълно ангажирани да подкрепят Европейската комисия да наблюдава прилагането на новите законодателни разпоредби и да допринася за тяхното прилагане“. В отговор на политическото споразумение за EMFA, постигнато между Европейския парламент и Съвета на 15 декември, председателят Ласорела подчерта, че „бихме искали да изразим благодарността си за доверието, оказано на ERGA като бъдещ Европейски съвет за медийни услуги. ERGA и нейните членове са готови да поемат новите мисии, възложени ѝ от EMFA, за да насърчават и запазват свободата на медиите, плурализма и редакционната независимост в целия Европейски съюз като основен стълб на нашите демокрации“.

В допълнение към утвърждаването на г-н Ласорела за председател на ERGA, на пленарната сесия на ERGA бяха избрани Карлос Агилар Паредес (член на управителния съвет на испанския CNMC) за заместник-председател и Сузане Лакнер (заместник-председател на австрийския KommAustria), Карим Ибурки (председател на белгийския CSA) и Ниам Ходнет (комисар на ирландския Coimisiún na Meán) за членове на управителния съвет на ERGA.

Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Джакомо Ласорела, председател на италианския AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), е настоящият председател на ERGA.

Изтегли файла