Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2021 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

Начало » Финансова информация » Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2021 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.