Информация за разходите по бюджетни програми към 31.07.2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

Начало » Финансова информация » Информация за разходите по бюджетни програми към 31.07.2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
02 Август 2022

Изтегли файла