Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет

Начало » Финансова информация » Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
19 Октомври 2023

Изтегли файла