Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
14 Ноември 2018 Напомняме на всички доставчици на медийни услуги, че съгласно чл.16, ал.1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност (ДВ 35/2011 г.) следва да заплатят четвъртата вноска от годишната лицензионна или регистрационна такса до 30 ноември 2018 година.