Нормативна уредба


Обща декларация на първата среща на регулаторните органи за аудиовизуални медийни услуги на държавите-членки на ЕС

Допълнителни документи

BG coommon declaration, Cyprus.pdf