Обща декларация на първата среща на регулаторните органи за аудиовизуални медийни услуги на държавите-членки на ЕС