Регистър

Публичен регистър на подадените декларации от служителите на СЕМ


Начало » Регистър » Публичен регистър на подадените декларации от служителите на СЕМАлександър Цолов


Анелия Георгиева


Анета Милкова


Белназ Гегова


Борислава Байчева


Вера Данаилова


Владимир Георгиев


Владимир Мънзелов


Владимир Павлов


Гинка Димитрова


Даниела Стоянова


Даниела Коюмджиева


Диляна Кирковска


Доротея Петрова


Евгени Димитров


Екатерина Василева


Елеонора Петрова


Емилия Станева


Зорница Гюрова


Ива Георгиева


Иво Михайлов


Илиана Илиева


Калин Георгиев


Константин Колев


Лидия Джидрова


Лиляна Вецкова


Мариана Андреева


Марион Колева-Георгиева


Мария Белчева


Мария Гинина


Мария Овчарова


Мария Петкова


Мария Стойчева


Марияна Георгиева


Мирослава Генчева


Незабравка Николова


Николина Власковска


Нора Косева


Райна Дормишкова


Райна Радоева


Росица Димитрова


Светлана Николова


Светослав Георгиев


Стефан Белов


Татяна Тодорова


Щерион Джунджуров