за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси