СЕМ

Избор на генерален директор на БНР


Начало » СЕМ » Избор на генерален директор на БНР

На 9 май 2019 г., Съветът за електронни медии, в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, обяви процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио.

Сроковете за отделните етапи на процедурата са:
  • подаване на документи – до 27 май 2019 г.;
  • оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – до 18 юни 2019 г.;
  • оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – до 24 юни 2019 г.;
  • изслушвания – 26-27 юни 2019 г.; избор на генерален директор – 28 юни 2019 г.

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

26 юни 2019 г.
  • 9:30 ч. – 11:45 ч. - Светослав Костов (вх. № РД-22 25-00-2/27.05.2019 г.)
  • 12:15 ч. – 14:30 ч. - Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-3/27.05.2019 г.)
  • 14:45 ч. – 17:00 ч. - Валери Тодоров (вх. № РД-22 25-00-4/27.05.2019 г.)
27 юни 2019 г.
  • 9:30 ч. – 11:45 ч. - Даниела Манолова (вх. № РД-22 25-00-5/27.05.2019 г.)
  • 13:00 ч. – 15:15 ч. - Александър Велев (вх. № РД-22 25-00-6/27.05.2019 г.)

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта (тук).