между националните регулаторни органи — членове на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги