Избор на генерален директор на БНР

Начало » СЕМ » Избор на генерален директор на БНР

Съветът за електронни медии избра Милен Митев за генерален директор на Българското национално радио на свое заседание, проведено днес – 27 октомври 2021 г. Неговата кандидатура подкрепиха председателят на Съвета Бетина Жотева и членовете Галина Георгиева, София Владимирова и Соня Момчилова. Розита Еленова гласува „въздържал се”.

Новият генерален директор ще встъпи в длъжност след подписване на договор за управление.


Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 13 октомври 2021 г., взе решение (по протокол), с което допуска до трети етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио – изслушване, следните кандидати:

1. Милен Митев
2. Митко Димитров
3. Иво Тодоров

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

25 октомври 2021 г.
10:00 ч. – 12:20 ч. – Милен Митев (вх. № РД-22 25-00-7/ 16.09.2021 г.)
14:30 ч. – 16:50 ч. – Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-9/ 16.09.2021 г.)

26 октомври 2021 г.
10:00 ч. – 12:20 ч.  – Иво Тодоров (вх. № РД-22 25-00-10/ 16.09.2021 г.)

Съветът за електронни медии не допуска до изслушване кандидатите Жени Гаджалова и Светослав Костов.

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са може да видите тук.Днес, 6 октомври 2021 г., Съветът за електронни медии разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио.
СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/ 18.10.2016 г., отговарят всички кандидати.
До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат: Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко Димитров, Иво Тодоров и Светослав Костов.


Днес, 16 септември 2021 г., приключи приемането на документите за участие в процедурата за избор на генерален директор на Българското национално радио.

Своите концепции са подали общо 5 кандидати (по реда на приемане): Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко Димитров, Иво Тодоров и Светослав Костов.