за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях