Медийна грамотност

Начало » Медийна грамотност

От днес, 27 юни 2024 г., Съветът за електронни медии започна тримесечна информационна кампания за повишаване на медийната грамотност чрез разпространение на аудио- и аудиовизуален клип, изготвен по поръчка на регулатора.
Клипът е насочен към различни публики и предупреждава потребителите за опасностите, които крият фалшивите новини, дезинформацията и кибертормозът. Посланието на видеоклипа е „Провери, преди да се довериш“.

Клипът има версия със субтитри за хората със специални потребности.

За всички, които искат да се включат в кампанията (линк)
 

 

Какво е медийна грамотност?

Медийната грамотност се отнася до уменията, знанията и разбирането, които ни позволяват да използваме медиите ефективно и безопасно.

Смартфоните, таблетите и телевизорите с възможност за връзка с интернет все повече са част от ежедневието ни и оказват влияние върху изборите, които правим. Следователно, компетентността ни в работата с медиите е от толкова голямо значение, колкото четенето и писането.
Медийната грамотност ни позволява да разбираме медиите, да ги използваме разумно и да оценяваме рисковете.Съветът за електронни медии в усилията си да подпомага медийната грамотност на потребителите на медийни услуги, обръща внимание върху тенденцията за използване на различни дезинформационни наративи за предстоящите европейски и парламентарни избори. Във връзка с това гражданите могат да получат повече информация на специализирания портал на Европейската комисия, на сайта на Българо-румънската обсерватория за дигитални медии, както и на сайта на Европейската дигитална медийна обсерватория.


Специализирания портал
на Европейската комисия
Българо-румънската
обсерватория за дигитални медии
Европейската дигитална
медийна обсерватория


 
 


Комуникационна кампания за по-добра осведоменост за дезинформация във връзка с изборите за Европейски парламент


Европейската комисията предприе поредица от действия за повишаване на осведомеността относно рисковете от дезинформация, манипулиране на информация и външна намеса в изборите за Европейски парламент.
Комисията заедно с Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), от която Съветът за електронни медии е част, стартира съвместна комуникационна кампания за информиране на гражданите относно свързаните рискове, насърчаване на критичното мислене и предоставяне на практически съвети за идентифицирането и ограничаването на дезинформацията.
Изработен е видеоклип на български и на другите официални езици в Европейския съюз, който ще бъде излъчван във всички държави членки.

Повече информация относно медийната грамотност (документи и инициативи):


 Европейска комисия
БНР Фактчек
МеГра БНТ