Нормативна уредба


Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радиооператори, разпространяващи своите програми чрез наземно аналогово радиоразпръскване

Допълнителни документи

Изтегли файла