Нормативна уредба


ЗАКОН за административните нарушения и наказания

Допълнителни документи

ZAKON_za_administrativnite_naruseniq_i_nakazaniq.p