Нормативна уредба


Етичен кодекс за поведение на служителите в администрацията на Съвета за електронни медии

Допълнителни документи

Etichen_Kodeks.pdf