Вътрешни правила за установяване на публични държавни вземания от Съвета за електронни медии.