Нормативна уредба


Вътрешни правила за установяване на публични държавни вземания от Съвета за електронни медии.

Допълнителни документи

Изтегли файла