за реда за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания от СЕМ