ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Българска Радиокомпания ЕООД ЕИК 130274951
Държава България
Адрес на управление гр. София 1404, СО - район Триадица, жк. Гоце Делчев, ул. Рикардо Вакарини № 6
Адрес за кореспонденция гр. София 1404, СО - район Триадица, жк. Гоце Делчев, ул. Рикардо Вакарини № 6
Органи на управление Управители - Атанас Генов и Христин Стрижлев (заедно и поотделно)
Едноличен собственик на капитала  Радиоплей Медия АД
Лица, упражняващи контрол Радиоплей Медия АД, ЕИК 205046085 (акционери Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев)
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО 1 РОК logo РАДИО 1 РОК
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - ретро музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 98.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-010-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio1rock.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО 1 РОК logo РАДИО 1 РОК
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - ретро музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна , 101.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-010-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio1rock.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО 1 РОК logo РАДИО 1 РОК
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - ретро музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив , 104.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-010-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio1rock.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО 1 РОК logo РАДИО 1 РОК
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - ретро музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-010-01-04
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio1rock.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО 1 РОК logo РАДИО 1 РОК
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - ретро музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Стара Загора , 103.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-010-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio1rock.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО 1 РОК logo РАДИО 1 РОК
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - ретро музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велико Търново

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-010-01-06
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio1rock.bg/
Streaming  ONLINE