ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Котел ЕИК 000590540
Държава България
Адрес на управление гр. Котел 8970, пл. Възраждане № 1
Органи на управление Коста Димитров Каранашев - кмет
  Финансира се от Бюджета на Община Котел
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО КОТЕЛ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
гр. Котел
и населените места от общината

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 13.02.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-016-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.kotel.bg/