Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Пайнер Медиа ООД ЕИК 126531525
Държава България
Адрес на управление гр. Димитровград, бул. Христо Ботев № 16
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Цар Иван Асен II № 51
Органи на управление Управители - Митко Трендафилов Димитров и Марийка Ангелова Димитрова
Съдружници  Митко Трендафилов Димитров, Марийка Ангелова Димитрова, Харалампи Маринов Янакиев и Христо Митков Димитров


ПЛАНЕТА HD (PLANETA HD) ПЛАНЕТА HD (PLANETA HD)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 17.06.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-072-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://planeta.tv/
ПЛАНЕТА ФОЛК ПЛАНЕТА ФОЛК
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 15.03.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-072-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://planetafolk.tv/
ТВ ПЛАНЕТА ТВ ПЛАНЕТА
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.05.2002 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-072-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://planeta.tv/