Попово - Кабел ООД ЕИК 125014973
Държава България
Адрес на управление Попово 7800, бул. България № 98
Телефон 0608/ 2022
Адрес за кореспонденция Попово 7800, бул. България № 98
Органи на управление Управител - Милен Йорданов Недялков 
Съдружници  СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД, ЕИК 125569409
Милен Йорданов Недялков
Силвия Димчева Недялкова 

Лица, упражняващи контрол СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД, ЕИК 125569409 с управители Петьо Савов Георгиев и Милен Йорданов Недялков; собсвеници на капитала - Валери Симеонов Симеонов, Петьо Савов Георгиев, Милен Йорданов Недялков
Милен Йорданов Недялков
Силвия Димчева Недялкова

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


КАНАЛ 9 КАНАЛ 9
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, обяви, реклами, новини
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
област Търговище и област Разград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-071-01
Вид на доставчика Търговски
Решения