ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

САТ ТВ ООД ЕИК 020366756
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 15, вх. Б, ет. 8, ап. 44
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. Радецки № 45
Органи на управление Петър Стойчев Алексиев и Евгений Тодоров Тодоров (заедно и поотделно)
Съдружници  Петър Стойчев Алексиев, Евгений Тодоров Тодоров и Атанас Димитров Георгиев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ logo ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.09.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–089–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.potv.eu/
Streaming  ONLINE