Сат ТВ ООД ЕИК 020366756
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 15, вх. Б, ет. 8, ап. 44
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. Радецки № 45
Органи на управление Управители - Петър Стойчев Алексиев и Евгений Тодоров Тодоров (заедно и поотделно)
Съдружници  Петър Стойчев Алексиев, Евгений Тодоров Тодоров и Атанас Димитров Георгиев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Пловдивска Телевизия Тракия Пловдивска Телевизия Тракия
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.09.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–089–01 / 22.01.2013 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.potv.eu/
Streaming  ONLINE