Гео Адвайзърс ЕООД ЕИК 131364800
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Подуяне, ж.к. Левски, зона Г8, вх. Б, ап. 32
Органи на управление Управител - Георги Людмилов Тренчев 
Едноличен собственик на капитала  Георги Людмилов Тренчев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


МЕЛОДИ/ MELODY МЕЛОДИ/ MELODY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 93.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 25.06.2013 г.
Лицензия ЛРР-01 1-068-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://melodybg.com/
Streaming  ONLINE