ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

СЕВЕРОЗАПАДНА МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ ЕООД ЕИК 106054852
Държава България
Адрес на управление гр. Враца, ул. Илия Кръстеняков № 2
Органи на управление Димо Филипов Филипов 
Едноличен собственик на капитала  Димо Филипов Филипов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


СЕВЕРОЗАПАД МЮЗИК logo СЕВЕРОЗАПАД МЮЗИК
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 6:00
средна дневна продължителност

Вид обхват Регионален
областите Враца, Плевен, Монтана, Видин и община Ботевград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 27.01.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-088-01
Вид на доставчика Търговски
Решения