ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Скат ООД ЕИК 812104705
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Зорница, бл. 47, ет. трети партерен
Органи на управление Управител - Данчо Димитров Хаджиев
Съдружници  Данчо Димитров Хаджиев и Валери Симеонов Симеонов 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


СКАТ + logo СКАТ +
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-090-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.skat.bg/
СКАТ logo СКАТ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-публицистичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 29.03.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-090-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.skat.bg/
Streaming  ONLINE