ТВВ ООД ЕИК 105014364
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, бул. Панония № 44
Телефон 094 600500
е-mail tvvidin@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Видин 3700, бул. 'Панония' № 44
Органи на управление Управител - Божидар Методиев Пардонов 
Съдружници  Божидар Методиев Пардонов, ЕТ ТИА - Теодор Алексиев, Пепи Иванов Петров, Илиан Вълчев Иванов, Пламен Людмилов Николов и Никола Маринов Дончев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър


ТВВ ТВВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:00

Вид обхват Местен
гр. Видин

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–108–01 / 22.01.2013 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения