ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТВВ ООД ЕИК 105014364
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Орел № 11, ет. 2, ап. 1
Телефон 094 600500
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Видин 3700, бул. 'Панония' № 44
Органи на управление Управител - Божидар Методиев Пардонов 
Съдружници  Божидар Методиев Пардонов, Наташа Петрова Лилова - Петрова, Илиян Вълчев Иванов, Пламен Людмилов Николов и Мартин Николов Дончев


Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър


ТВВ logo ТВВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:00

Вид обхват Местен
гр. Видин

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–108–01
Вид на доставчика Търговски
Решения