Гларус ООД ЕИК 102092151
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич № 9, ет. 3
Органи на управление Управители - Димитър Събков и Мария Димитрова (заедно и поотделно)
Съдружници  Димитър Събков и Мария Димитрова  
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО MIXX  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR/AC (Contemporary Hit Radio/ Adult Contemporary)
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Поморие , 92.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 07.10.2014 г.
Лицензия № 1 – 046 – 02 – 01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiomixx.net/
Streaming  ONLINE
РАДИО МИКС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 18:00

Вид обхват Местен
гр. Сливен

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-046-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт www.radiomixx.net
Streaming  ONLINE