Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Българското Национално Радио ЕИК 000672343
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. Драган Цанков № 4
Органи на управление Генерален директор - Андон Балтаков
Управителен съвет - Галя Тренчева, Димитър Димитров, Мария Маркова, Стефан ТашевБНР - РАДИО КЪРДЖАЛИ БНР -  РАДИО КЪРДЖАЛИ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 3:00
19.04.2016 г. - 31.12.2016 г. (09.00 - 12.00 ч.)

Вид обхват Регионален
Област Кърджали

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 19.04.2016 г.
Лицензия 1-063-01-11
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
РАДИО БЛАГОЕВГРАД РАДИО БЛАГОЕВГРАД
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 18:00
от 06.00 ч. до 24.00 ч.

Вид обхват Регионален
области Благоевград, Кюстендил и Перник

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/blagoevgrad
Streaming  ONLINE
РАДИО БУРГАС РАДИО БУРГАС
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 15:00
от 6.00 ч. до 2100 ч.

Вид обхват Регионален
области Бургас, Сливен и Ямбол

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.04.2012 г.
Лицензия 1-063-01-04
Срок на лицензия 20 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/burgas
Streaming  ONLINE
РАДИО БЪЛГАРИЯ РАДИО БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, с информационна, образователна, културна и развлекателна тематична насоченост
Времетраене 0:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 31.10.2005 г.
Лицензия 1-063-02-01 / 13.11.2012 г.
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/radiobulgaria
РАДИО ВАРНА РАДИО ВАРНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
области Варна, Добрич, Бургас, Шумен и Силистра

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/varna
Streaming  ONLINE
РАДИО ВИДИН РАДИО ВИДИН
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 18:00
от 6.00 ч. до 23.00 ч.

Вид обхват Регионален
области Видин, Враца и Монтана

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 18.12.2008 г.
Лицензия 1-063-01-06
Срок на лицензия 22 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/vidin
Streaming  ONLINE
РАДИО ПЛОВДИВ РАДИО ПЛОВДИВ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 18:00
от 06.00 ч. до 24.00 ч.

Вид обхват Регионален
области Пловдив, Пазарджик и Смолян

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-07
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/plovdiv
Streaming  ONLINE
РАДИО СОФИЯ РАДИО СОФИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
град София и Софийска област

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2007 г.
Лицензия 1-063-01-08
Срок на лицензия 23 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/sofia
Streaming  ONLINE
РАДИО СТАРА ЗАГОРА РАДИО СТАРА ЗАГОРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
области Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен, Кърджали, Габрово и Велико Търново

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-09
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/starazagora
Streaming  ONLINE
РАДИО ШУМЕН РАДИО ШУМЕН
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 18:00
06.00 ч. - 24.00 ч.

Вид обхват Регионален
области Шумен, Разград, Силистра, Търговище и Русе

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-10
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/shumen
Streaming  ONLINE
ХОРИЗОНТ ХОРИЗОНТ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/horizont
Streaming  ONLINE
ХРИСТО БОТЕВ ХРИСТО БОТЕВ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://bnr.bg/hristobotev
Streaming  ONLINE