ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Екстаз ООД ЕИК 833094709
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к. Железник Загорка № 27, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденция гр. София 1404, ул. Рикардо Вакарини № 6, вх. Б
Органи на управление Управител - Николай Георгиев Янчовичин 
Съдружници  Любомир Иванов Минков и Радио и Телевизия Сити ЕООД, ЕИК 121804856 

Лица, упражняващи контрол Радио и Телевизия Сити ЕООД, ЕИК 121804856 (Фреш Медиа България АД, ЕИК 205046085 (акционери Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев)
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО СИТИ logo РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Стара Загора , 96.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-013-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE