Делта ООД ЕИК 117039927
Държава България
Адрес на управление гр. София, гр. София, ж.к." Младост 1 "А, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 082872872
е-mail deltatv@rs.bia-bg.com;relix@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ул."Петър Берон" № 1, ет.2
Органи на управление Управител -  Владимир Николов Ковачев и Юлиян Добрев Йорданов.
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов, Самир Ахмед Джавид.
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ДЕЛТА ДЕЛТА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
за област Русе

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.03.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-026-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.deltacatv.com/