ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Кю Мюзик Медия Груп ООД ЕИК 131138783
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО р-н Възраждане, ул. Гюешево  № 85, ет. 4
Адрес за кореспонденция гр. София, СО р-н Възраждане, ул. Гюешево  № 85, ет. 4
Органи на управление Управител - Диана Христова Касъмова
Съдружници  Диана Христова Касъмова и Ненчо Христов Късъмов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН logo БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-022-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.balkanika.tv/
ФЕН ТВ logo ФЕН ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-022-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.fantv.bg/
БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН logo БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-120-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.balkanika.tv/
ФЕН ТВ logo ФЕН ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-120-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.fantv.bg/