Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Кю Мюзик Медия Груп ООД ЕИК 131138783
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО р-н Възраждане, ул. Гюешево  № 85, ет. 4
Адрес за кореспонденция гр. София, СО р-н Възраждане, ул. Гюешево  № 85, ет. 4
Органи на управление Управител - Виктор Христов Касъмов 
Съдружници  Виктор Христов Късъмов и Ненчо Христов Късъмов


БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-120-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.balkanika.tv/
БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-022-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.balkanika.tv/
ФЕН ТВ ФЕН ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-120-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.fantv.bg/
ФЕН ТВ ФЕН ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-022-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.fantv.bg/