ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Фолклор ТВ ЕООД ЕИК 175121604
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 134, вх. В, ап. 38
Органи на управление Управител - Васил Запрянов Циров 
Едноличен собственик на капитала  Фондация Николина Чакърдъкова 
Лица, упражняващи контрол Фондация Николина Чакърдъкова, ЕИК101679637 
Общо събрание - Любка Василева Цирова, Илия Иванов Халевачев, Мария Василева Цирова, Яна Тодорова Данева, Петър Захариев Москов

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ФОЛКЛОР ТВ logo ФОЛКЛОР ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-117-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://folklor-tv.bg/
ФОЛКЛОР ТВ  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–021–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://folklor-tv.bg/