ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Диян Бояджиев ЕООД ЕИК 126165889
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково, ул. Княз Дондуков № 6А
Органи на управление Управител - Иван Боянов Бояджиев
Едноличен собственик на капитала  Иван Боянов Бояджиев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО МЕТРОНОМ logo РАДИО МЕТРОНОМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Хасково , 87.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-040-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radio-metronom.com/
Streaming  ONLINE