Ретел ЕАД ЕИК 175461795
Държава България
Адрес на управление Пирдоп 2070, ул. Д. Савов № 31А
Телефон 02 8731107; 02 9624649; 02 9624916
е-mail office@retelbg.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ул. Ак. Георги Бончев 29 вх. А
Органи на управление Представляващ - Евгени Йорданов Гацински
Съвет на директорите - Евгени Йорданов Гацински, Малгожата - Янинна Гацинска, Любка Ангелова Илчева

Едноличен собственик на капитала  Евгени Йорданов Гацински
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


СРЕДНОГОРИЕ ТВ СРЕДНОГОРИЕ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 7:00

Вид обхват Регионален
градовете Пирдоп, Златица, град и селата Челопеч и Чавдар

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 09.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-083-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.srednogorie.bg/