ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

РЕТЕЛ ЕАД ЕИК 175461795
Държава България
Адрес на управление Пирдоп 2070, ул. Димитър Савов № 31А
Телефон 02 8731107; 02 9624649; 02 9624916
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ул. Акд. Георги Бончев, бл. 29, вх. А
Органи на управление Евгени Йорданов Гацински, Йордан Евгениев Гацински (заедно и поотделно)

Едноличен собственик на капитала  Евгени Йорданов Гацински
Лица, упражняващи контрол Съвет на директорите:
Евгени Йорданов Гацински
Малгожата-Янина Гацинска
Любка Ангелова Илчева
Йордан Евгениев Гацински

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


СРЕДНОГОРИЕ ТВ logo СРЕДНОГОРИЕ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 7:00

Вид обхват Регионален
градовете Пирдоп, Златица, град и селата Челопеч и Чавдар

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 09.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-083-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.srednogorie.bg/