Стуарт ЕООД ЕИК 101707855
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Г. Измирлиев № 5
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. Г. Измирлиев № 5
Органи на управление Управител - Стоян Антимов Реджов
Едноличен собственик на капитала  Стоян Антимов Реджов 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ДАРТС ДАРТС
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:30

Вид обхват Регионален
областите Благоевград и Кюстендил

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 09.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-092-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tvdarts.com/
Streaming  ONLINE