ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Motors TV S.A ЕИК FR 93390963668
Държава Франция
Адрес на управление 855, avenue Roger Salengro, 92370 Chaville
Органи на управление Jean-Luc Roy, president


Motors TV  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за моторни спортове
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2000 г.
Удостоверение за регистрация -- / 28.05.2013 г.
Вид на доставчика Търговски