ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТВ1 България ЕООД ЕИК 206273577
Държава България
Адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. А, ап. 4
Адрес за кореспонденция гр. София, СО - район Подуяне, улица 549-та № 85
Органи на управление Управител - Румен Дончев Ковачев 
Едноличен собственик на капитала  Фондация Визия за свободата, ЕИК 206256453
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TV 1 logo TV 1
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 16.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-038-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт https://www.tv1.bg/