ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТВ1 БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК 206273577
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, р-н Подуяне, ул. Милен Цветков № 28
Органи на управление Румен Дончев Ковачев 
Едноличен собственик на капитала  Фондация Визия за свободата, ЕИК 206256453
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TV 1 logo TV 1
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 16.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-038-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт https://www.tv1.bg/