ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ЕИК 61466786
Държава Чехия
Адрес на управление Янковица 1037/49
Телефон +35929808338
е-mail [email protected]
Органи на управление Ондржей Зах и Роберт С. Сендер - изп. директори
  Ейч Би Оу Холдинг Унгария (HBO Holding Uzletviteli Tanacsado Csoport Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag) - едноличен собственик на капитала.


Cinemax 2 logo Cinemax 2
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.10.2005 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Cinemax logo Cinemax
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 12.03.2005 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
HBO logo HBO
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.04.2002 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
HBO 2 Adria logo HBO 2 Adria
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.03.2016 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
HBO 3 Adria logo HBO 3 Adria
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.03.2016 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения