ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Френч Лавър ТВ Б.В (French Lover TV B.V.) ЕИК 14016005
Държава Нидерландия
Адрес на управление Блекерей 58 В, 6212 XW
Органи на управление Кристоф Франсоа Мари Куас - изпълнителен директор
  Гранд Туризъм Аудиовизюел С.А. - едноличен собственик на капитала


French Lover TV  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за пълнолетна аудитория
Времетраене 6:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 02.02.2009 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
X-Dream TV  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за пълнолетна аудитория
Времетраене 6:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 20.11.2003 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Free XTV 2  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за пълнолетна аудитория
Времетраене 6:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.11.2003 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Free XTV  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за пълнолетна аудитория
Времетраене 6:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 18.06.2002 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения