ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Добруджа Спектър ЕООД ЕИК 124134441
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич, ул. Независимост № 26А
Адрес за кореспонденция гр. Добрич, ул. Максим Горки 1, вх. А, ап. 1
Органи на управление Управител - Веселин Илиев Димитров
Едноличен собственик на капитала  Веселин Илиев Димитров
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ДОБРУДЖА logo РАДИО ДОБРУДЖА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен, формат - информационен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Добрич , 91.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-041-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://informirash.me/
Streaming  ONLINE