ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА СИЛИСТРА ЕИК 000565537
Държава България
Адрес на управление гр. Силистра 7500, ул. Симеон Велики № 33
Органи на управление Александър Николаев Сабанов - кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Силистра
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО - СИЛИСТРА logo ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО - СИЛИСТРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Регионален
община Силистра, община Алфатар,община Ситово и община Кайнарджа

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-005-01
Вид на доставчика Обществен
Решения